SDM CONTEST ชิงทุนเรียนฟรี ป.ตรี ม.ศรีปทุม

SDM CONTEST ชิงทุนเรียนฟรี ปริญญาตรี
SDM CONTEST ชิงทุนเรียนฟรี ปริญญาตรี

ปัจจุบันสื่อทางด้าน Digital ค่อนข้างมีบทบาทและมีความสำคัญต่อการทำงานแทบทุกวงการ ไม่เว้นแม้แต่ในภาคการศึกษาเองก็ตาม สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยในหลายๆ แห่ง ก็ได้มีการจัดการสอนด้านสื่อดิจิทัลกันอย่างจริงจังมากขึ้น ไม้เว้นแม้ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ซึ่งจะเห็นได้จากความสามารถในการสร้างสื่อของเด็กไทยที่มีเพิ่มมากขึ้น

การเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถเหล่านี้ได้พัฒนาฝีมือและได้มีโอกาสทางการศึกษาจึง เป็นสิ่งสำคัญ ในการพัฒนาบุคคลากรณ์ด้านสื่อดิจิทัลที่ยังขาดแคลนอยู่มากในปัจจุบัน ให้มีความสามารถและมีอัตราที่เพิ่มขึ้นได้ทัดเทียมกับอัตราการเจริญเติบโต ของอุตสาหกรรมด้านสื่อในปัจจุบัน

จิทัลมีเดียจึงจัดให้มีโครงการประกวด สื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ : SDM Contest 2013 ขึ้นเพื่อให้น้องๆ นักเรียน นักศึกาษาระดับมัธมปลายหรือเทียบเท่า ได้มีเวทีประกวดผลงานและแสดงความสามารถในด้านดิจิลทัลมีเดียที่ตนเองถนัด ได้อย่างเต็มที่ และยังนับเป็นโอกาสดีที่น้องๆ จะได้รับคำแนะนำเพื่อพัฒนาผลงานของตนเองจากคณะกรรมการ และวิทยากรณ์ ในกิจกรรม Workshop ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในวงการ การศึกษาและภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ไทย

นอกจากนี้ โครงการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ : SDM Contest 2013 ยังเป็นโครงการที่ช่วยสนับสนุนด้านทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ สนใจศึกษาต่อในระดับประริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ของคณะดิจิทัลมีเดียทั้ง 5 สาขา อันได้แก่ สาขาดิจิทัลอาร์ตส์ สาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน สาขาออกแบบอินเตอร์แอคทีฟและเกม สาขาวิชวลเอฟเฟกต์ สาขาการออกแบบกราฟฟิก โดยน้องๆ สามารถสร้างสรรค์ผลงานด้วยคอมพิวเตอร์ในแบบฉบับที่ตนเองถนนัดในแต่ละประเภท ภายใต้หัวข้อ Digital Thailand เพื่อชิง ทุนการศึกษาในสาขาต่างๆ ของคณะดิจิทัลมีเดีย ได้ตามความถนัดของน้องๆ เอง

การประกวดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
1. Flash Animation หรือ Visual Effect Video Clip
: สร้างแอนิเมชันขนาดสั้น หรือ Visual Effect Video Clip ที่ตัดต่อและใส่เทคนิคพิเศษ ภายใต้หัวข้อ Digital Thailand ตามจินตนาการของตนเอง โดยไม่จำกัดเทคนิคความยาว 1-3 นาที
2. Game design หรือ Web Design

: ออกแบบโครงสร้างเกม ตัวละคร และฉากของเกม หรือออกแบบ Web Design ของ website ภายใต้หัวข้อ Digital Thailand โดยผลงานต้องมีฉากของเกมที่ออกแบบเองอย่างน้อย 3 ด่าน หรือหน้าต่างของเวบไซต์ ที่ออกแบบเองอย่างน้อย 5 หน้า พร้อมทั้งส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ตัวละครในเกม หรือ Graphic สำหรับเวปไซต์ที่จำเป็นเพิ่มเติมประกอบมาด้วย
3. Comic Strip หรือ Magazine Design

: สร้างงานการ์ตูนช่อง หรือ ออกแบบหนังสือ ในหัวข้อภายใต้หัวข้อ Digital Thailand ตามจินตนาการของตนเองได้อย่างอิสระด้วยเทคนิคคอมพิวเตอร์ โดยต้องจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ขนาด A4 และมีจำนวนหน้ากระดาษไม่ต่ำกว่า 5 หน้า พร้อมออกแบบปกประกอบมาในรูปเล่มให้สมบูรณ์

วิธีการรับสมัคร
• ส่งผลงานใบสมัครและหลักฐานการสมัครด้วยตนเองที่คณะดิจิทัลมีเดียตึก11 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม(บางเขน)61 ถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพฯ
• หรือส่งผลงานใบสมัครและหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์มาที่คณะดิจิทัลมีเดียมหา วิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)61 ถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900 โทร. 02 579 1111, 02 561 2222 ต่อ 2000 Fax. (662)579 1111ต่อ 1999

กำหนดการประกวด
• ปิดรับสมัครผลงานรอบแรก : วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
• ตัดสินผลงานพร้อมประกาศผลรอบคัดเลือก : วันพฤหัสที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
• Workshop อบรมเพื่อพัฒนาผลงานที่ผ่านเข้ารอบ : วันที่เสาร์ 2 – 3 มีนาคม 2556
• ปิดรับผลงานรอบสุดท้าย : วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556
• ตัดสินการประกวดและประกาศผลผู้ได้รับรางวัล : วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556

รางวัลแบ่งออกเป็น 3 ประเภทประเภทละ 5 รางวัล รายละเอียดของรางวัลโครงการ SDM Contest 2013
1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 5 รางวัล
– ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะดิจิทัลมีเดีย(ตลอดหลักสูตร)
– เงินสดมูลค่า 10,000 บาท

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 5 รางวัล
– ทุนส่วนลด 50% สำหรับค่าเล่าเรียนการศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะดิจิทัลมีเดีย (ตลอดหลักสูตร)
– เงินสดมูลค่า 5,000 บาท

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 5 รางวัล
– ทุนส่วนลด 25 %ค่าเล่าเรียนการศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะดิจิทัลมีเดีย (ตลอดหลักสูตร)
– เงินสดมูลค่า 3,000 บาท

4. รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล
– ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนการศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะดิจิทัลมีเดียมีเดีย (ตลอดหลักสูตร) จำนวน 15,000บาท
– เงินสดมูลค่า 1,500 บาท

5. รางวัลผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 25 รางวัล
– เกียรติบัตร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://digitalmedia.spu.ac.th/sdmcontest/index.html

Add a Comment