กันตนาให้ทุน ป.ตรี กว่า 200,000 บาท/ปี

ทุนบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครบรอบ 66 ปี จำนวนเงิน 200,000 บาทต่อปีต่อคน ตลอดหลักสูตร

สถาบันกันตนาขยายโอกาสทางการเรียนรู้ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าเรียน ภาคการเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต การผลิตภาพยนตร์, การผลิตแอนิเมชัน และการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อ ยกระดับการศึกษาเรียนจบไปต้องมีงานทำ ตรงตามตลาดแรงงานในยุคอุตสาหกรรมบันเทิง 4.0 พร้อมรับทุนการศึกษาปีละ 200,000 บาท ต่อคน ต่อปี ตลอดหลักสูตร 4 ปี

เงื่อนไขการรับทุน

– ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก และลงทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ในปีการสึกษา 2560
– มีหนังสือให้ความเห็นชอบจากผู้ปกครอง พร้อมทำสัญญาขอรับทุนการศ฿กษาจนจบหลักสูตร (แต่ไม่เกิน 4 ปี)
– ต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 จึงมีสิทธิ์รับทุนในภาคการศึกษาถัดไป
– สถาบันกันตนาจะแบ่งจ่ายทุนการศึกษาเป็นค่าเล่าเรียน ปีละ 2 ภาคการศึกษา หากมีการลงทะเบียนภาคฤดูร้อนนักศึกษาต้องรับภาระเอง

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ที่ www.kantana.ac.th สอบถามข้อมูลทุนการศึกษาเพิ่มเติม โทร 098-556-4151 หรือ Line ID : Kantanainstitute และ Facebook : Kantana Institute