แคมป์เด็กหัวการค้าปีที่ 2 ชิงทุนกว่า 20ล้านบาท

 

แคมป์เด็กหัวการค้า UTCC
ภาพจาก http://www.utcc.ac.th

แคมป์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวางพื้นฐาน ให้เยาวชนสำหรับการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่มีความสามารถ โดยได้นำเอาองค์ความรู้ ด้านการประกอบการแนวคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งแนะนำทักษะ ของการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อบ่มเพาะเยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็น Modern Entrepreneur โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมทั้งรับฟังแนวทางในการประกอบธุรกิจ กับเจ้าของกิจการที่มีชื่อเสียง ทางโครงการฯ ได้จัดอบรมฟรีให้กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 หรือเทียบเท่า ที่สมัครเข้าร่วมโครงการมีสิทธิได้รับทุนการศึกษา และรางวัลเงินสด มูลค่ารวมกว่า 20 ล้านบาท พร้อมมีสิทธิทัศนศึกษาต่างประเทศ และลุ้นรางวัล Favorite vote สำหรับ คลิปที่ได้รับยอด like และ share สูงสุดเป็น Ipad air 1 เครื่อง

คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 หรือเทียบเท่า ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี บริบูรณ์

ขั้นตอนการสมัครและการประกวด

เว็บไซต์โครงการ : ผู้สนใจเข้าร่วมกรอกใบสมัครในระบบออนไลน์ ที http://www.utcc.ac.th/bizcamp เลือกกรอกใบสมัครออนไลน์

Youtube : จัดทำคลิปวีดิโอ (VDO) ในรูปแบบแนะนำตัวเอง พร้อมเนื้อหา แผนธุรกิจ “ธุรกิจในฝัน” ความยาวไม่เกิน 2 นาที
และให้ tag คำว่า “แคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก เด็กหัวการค้า” ไว้ที่คลิปที่นำเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้
• แนะนำชื่อจริง นามสกุล ชื่อเล่น ระดับชั้นการศึกษา โรงเรียน จังหวัด
• บอกรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะนิสัยตนเอง
• เล่าเกี่ยวกับธุรกิจในฝันของตนเอง ประกอบด้วยหัวข้อ แนวคิดธุรกิจในฝัน รูปแบบธุรกิจ ประเภทสินค้า กลุ่มเป้าหมาย (ลูกค้า)
• และความคาดหวังจากการทำธุรกิจนี้

Facebook :
• กด LIKE Facebook Fanpage “แคมป์เด็กหัวการค้า UTCC”
• โพสท์คลิปจาก Youtube บน Facebook Fanpage “แคมป์เด็กหัวการค้า UTCC”
• รอให้คลิปของตนเองปรากฏบน timeline ของ Facebook Fanpage
• กด Share โพสท์ตนเองจาก Facebook Fanpage “แคมป์เด็กหัวการค้า UTCC” พร้อมทั้ง Hashtag #เด็กหัวการค้า
ให้โพสต์ที่ปรากฏบน Timeline Facebook ของผู้สมัคร โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ Public ด้วย

   ปิดรับสมัครวันที่ 3 มกราคม 2559 และรางวัล Favorite Vote นับจากยอดที่มีคะแนนสูงสุด จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2559 เช่น ถ้ายอด Like 200 คน ยอด Share 100 คน ขอใช้สิทธ์นับยอด Like เป็นหลัก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 4 มกราคม 2559 ได้ที่ Facebook : แคมป์เด็กหัวการค้า UTCC
และเว็บไซต์โครงการ www.utcc.ac.th/bizcamp
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะเข้าค่ายและพักค้างคืนภายใน ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต
ระหว่าง วันที่ 8 – 10 มกราคม 2559 เพื่อเข้าอบรม แข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจรอบสุดท้าย
(มีอาหาร และเครื่องดื่มของโครงการฯ รับรองผู้ร่วมแคมป์ตลอดการจัดงาน)
ประกาศผลการตัดสินรอบสุดท้ายจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และรับรางวัลทุกประเภทในวันที่ 10 มกราคม 2559

รางวัลประกอบด้วย
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบเต็มจำนวนของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยใน 10 คณะวิชา
รางวัลเงินสด แบ่งเป็น 3 อันดับ
ทัศนศึกษาต่างประเทศ (เฉพาะทีมชนะเลิศ)
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีประเภทต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยใน 10 คณะวิชา

หมายเหตุ

รางวัลทุนการศึกษาไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
กรณีมีข้อโต้แย้งใดๆ การตัดสินของคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยถือเป็นที่สิ้นสุด
รายละเอียดของรางวัลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126 / 1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-697-6000

ศูนย์รับสมัคร โทรศัพท์ 02-697-6766, 02-697-6767
อีเมล์ [email protected]

http://utcc2.utcc.ac.th/bizcamp/