เชฟรอนให้ทุนป.ตรี สาขาวิศวะ

ทุนเชฟรอน
ทุนเชฟรอน

บริษัทเชฟรอน (Chevron North Sea Ltd.) ประเทศอังกฤษ มอบทุนการศึกษาผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรม (Chevron Specialist Engineering Scholarships) จำนวน 4 ทุน ให้กับนักศึกษาต่างชาติที่เข้าศึกษาต่อหลักสูตรเต็มเวลาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 3 ปี ในมหาวิทยาลัยอเบอร์ดีน (University of Aberdeen)

ทุนการศึกษาสาขาวิศวกรรม จำนวนทุน 4 ทุน ได้แก่
Mechanical Engineering Scholarship
Petroleum Engineering Scholarship
Chemical Engineering Scholarship
Electrical and Electronic Engineering Scholarship

ผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาตลอดทั้งหลักสูตรปริญญาตรี 3 ปีมูลค่า 6,000 ปอนด์ (ตามเงื่อนไข) โดยชั้นปีที่ 3 รับทุนมูลค่า 1,000 ปอนด์ ชั้นปีที่ 4 รับทุนมูลค่า 2,000 ปอนด์ และชั้นปีที่ 5 รับทุนมูลค่า 3,000 ปอนด์

สมัครภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2555 ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการคัดเลือกทางอีเมล์ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
www.abdn.ac.uk/funding/details.php?funding_id=112

กรอกข้อความในใบสมัครด้วยลายมือที่เขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ แนบพร้อมเอกสารประกอบการสมัครส่งไปยัง
Jenny Styles, University of Aberdeen Development Trust,
University Office, King’s College, Aberdeen,
AB24 3FX UK

ขอบคุณข้อมูลจาก ทีมข่าวการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com

Add a Comment