ม.หอการค้าให้ทุนปริญญาตรี ด้านดนตรีไทย นาฏศิลป์

ม.หอการค้า ให้ทุนปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เปิดรับสมัครผู้มีความสามารถทางด้านดนตรีไทย หรือนาฏศิลป์ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รายละเอียดรับสมัครทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ จำนวน 29 ทุน เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ -3 เมษายน 2558

กำหนดการ

สอบภาคปฏิบัติ 22 เมษายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 23 เมษายน 2558

สอบสัมภาษณ์ 24 เมษายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 28 เมษายน 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.utcc.ac.th