ทุนปริญญาตรี บ.ยูนิโคล่ unischolar 2015

ทุนปริญญาตรี บริษัทยูนิโคล่ unischolar 2015

บริษัทยูนิโคล่ (ประเทศไทย) เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ unischolar 2015 เพื่อรับทุนการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน, เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายระหว่างภาคการศึกษา จำนวน 21,000 บาท และค่าจ้างรายชั่วโมงในระหว่างการทำงานในร้านยูนิโคล่ นอกจากนี้ภายหลังจากจบการศึกษา น้องๆยังมีโอกาสร่วมงานกับยูนิโคล่ ในตำแหน่ง UNIQLO Manager Candidate

คุณสมบัติ

  1. นักศึกษาปี 3 และ 4 ปีการศึกษา 2558 เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75
  2. สามารถปฏิบัติงานในร้านยูนิโคล่ได้ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
  3. มีความสนใจร่วมงานกับบริษัทเสื้อผ้าชั้นนำ ระดับโลก

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักกิจการนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่สังกัดหรือโทรติดต่อ 0-2632-4239

วิธีการสมัคร

ขอรับและส่งใบสมัครพร้อมข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สำนักงานอธิการบดี)  ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มิถุนายน 2558

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด โทร.0-2632-4239 หรือ 091-770-4342  E-mail:[email protected]

ที่มา : http://iw.libarts.psu.ac.th/student-affairs/index.php/en/uniqlo

หรือ http://www.fastretailing.com/employment/graduate/sea/uniqlo/th_th/