ม.แม่ฟ้าหลวงให้ทุนผู้ช่วยพยาบาล

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงรับสมัครผู้รับทุนการศึกษาสิรินธรเพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2563 จังหวัดน่าน

กำหนดการรับสมัคร: วันที่ 20 มกราคม – 21 กุมภาพันธ์ 2563

ระบบสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่
(ระบบรับสมัครจะปิดอัตโนมัติในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น.)

ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมพิเศษ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทรศัพท์ 0 5391 7897 ต่อ 8041 ถึง 4

แหล่งขัอมูลทุนการศึกษา