IAESTE ประเทศไทย คัดนักศึกษารับทุนฝึกงาน 88 ประเทศ

IAESTE Thailand
IAESTE Thailand

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience : IAESTE Thailand) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ด้วยการส่งนักศึกษาฝึกงานด้านเทคนิคในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกองค์กร IAESTE A.S.B.I. ประมาณ 88 ประเทศ และขณะนี้ IAESTE Thailand  เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 3-4 และปริญญาโท-เอก อายุไม่เกิน 30 ปี เพื่อรับทุนฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของโครงการ IAESTE Thailand ประจำปี 2556

ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม – 10 ตุลาคม 2555
วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 08.30-18.00 น. วันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.
ณ สำนักงาน IAESTE Thailand ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์  0-2555-2000 ต่อ 1025, 1193, 1194

ขณะนี้เว็บไซต์ แหล่งทุนอยุ่ในระหว่างการ update ข้อมูลทุนดังกล่าวอยู่ ซึ่งจะยังไม่พบข้อมูลใหม่
http://iaeste-thailand.org/

Add a Comment