โครงการทุนการศึกษา Go Further Innovator 2015

Go Further Innovator scholarships 2015
ที่มา http://www.ford.co.th/

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน หรือ PDA จัดโครงการทุนการศึกษา Go Further Innovator 2015 เชิญชวนนิสิตนักศึกษาในภาคตะวันออกร่วมส่งคลิปวิดีโอประกวดแข่งขันในหัวข้อ “Go Further ก้าวไปข้างหน้าเพื่อพัฒนาประเทศไทย” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า650,000 บาท

ฟอร์ด มุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งแรงสำคัญในการสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับนักเรียนไทย โดยในปี 2015 เป็นปีแรกที่ฟอร์ด ประเทศไทย ได้ริเริ่มดำเนินโครงการทุนการศึกษา Go Further Innovator ซึ่งได้ร่วมมือกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน หรือ PDA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และ สระแก้ว) ได้แสดงความสามารถและแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ผ่านคลิปวีดีโอสั้นไม่เกิน 3 นาที ภายใต้ในแนวคิดหลัก 4 ประการ ของฟอร์ด ซึ่งประกอบด้วย ความมีคุณภาพ (Quality) การประหยัดพลังงาน (Green) ความปลอดภัย (Safe) และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart)เพื่อชิงทุนการศึกษา จำนวน 50 ทุน รวมมูลค่ากว่า 650,000 บาท

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับทุนการศึกษามูลค่า 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัล

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับทุนการศึกษามูลค่า 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 2 รางวัล

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จะได้รับทุนการศึกษามูลค่า 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 5 รางวัล

รางวัล Popular vote จะได้รับทุนการศึกษามูลค่า 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 2 รางวัล

รางวัลชมเชย จะได้รับทุนการศึกษามูลค่า 8,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 40 รางวัล

นอกจากนี้ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกจะได้เข้าร่วมโครงการอบรม Driving Skills for Life -ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมของฟอร์ด และผู้สมัครที่ส่งคลิปวิดีโอเข้ามา 100 ชิ้นงานแรกจะได้รับของที่ระลึกจากฟอร์ด

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารและใบสมัครโครงการทุนการศึกษา Go Further Innovator 2015 ได้ที่www.ford.co.th/about/newsroom และ www.pda.or.th และที่ Facebook: ฟอร์ด ประเทศไทย โดยสามารถส่งใบสมัครพร้อมลิงค์คลิปวิดีโอเพื่อชิงทุนการศึกษามาที่อีเมล์ [email protected] ตั้งแต่

วันที่ 1 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2558
คณะกรรมการจะตัดสินผลการพิจารณาทุนการศึกษาในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 และจะประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา 50 ผลงาน ผ่านเว็บไซต์ www.ford.co.th/about/newsroom และ www.pda.or.th และ Facebook: ฟอร์ด ประเทศไทย ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการได้ที่ Facebook: ฟอร์ด ประเทศไทย และเว็บไซต์ www.ford.co.th/about/newsroom และ www.pda.or.th หรือ โทร.02 2294 611 ติดต่อคุณรัตนา ต่อ 306 หรือ คุณลูซี่ ต่อ 403 หรือส่งอีเมล์มาที่ [email protected]