เด็กไทยคว้า 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ชีว […]