เป็นบุคลากรและสมาชิกของหน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกล […]