IDPรับนักศึกฝึกงานหลายตำแหน่ง

idpรับนักศึกษาฝึกงาน
idpรับนักศึกษาฝึกงาน

IDP EDUCATION เป็นองค์กรธุรกิจชั้นนำในด้านบริการทางศึกษาระหว่างประเทศที่ครอบคลุม ทั้ง ออสเตรเลีย  สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา และนิวซีแลนด์ ภายใต้เครือข่ายทั่วโลก กว่า 50 ประเทศ

โครงการ IDP INTERNSHIP เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา ผู้มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม กับตำแหน่งหน้าที่ที่หลากหลาย เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ในการทำงานที่ดีต่อไป

คุณสมบัติ
– เป็นนักศึกษา หลักสูตร International หรือ สามารถใช้งานภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
– มีระเบียบวินัย มีความสามารถในการจัดระบบ และสนใจในเชิงรายละเอียด
– สามารถทำงานในรูปแบบยืดหยุ่นได้
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
– มีทัศนคติเชิงบวก มีมนุษยสัมพันธ์ และมีจิตให้บริการ

ปิดรับสมัครภายในวันที่ 22 มีนาคม 2556

ติดต่อได้ที่
ชั้น 4 อาคารซีพี ทาวเวอร์ 313 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 9:00 น. – 17:30 น. เสาร์ 10.00 น. – 16.00 น.
โทรศัพท์ : 02 638 3111
อีเมล : [email protected]

ที่มา http://www.thailand.idp.com/thailand/

Add a Comment