แสนสิริรับนักศึกษาฝึกงาน

Sansiri-แสนสิริ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ขอรับสมัครนิสิต / นักศึกษา   ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ทุกสาขา เข้าฝึกงาน จำนวน 20 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 12 อาคารสิริภิญโญ 475 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร : 0 2201 3168, 0 2201 3144
แฟกซ์ : 0 2201 3315
อีเมล์ : [email protected]
เว็บไซต์ : www.sansiri.com

Add a Comment