สามารถคอร์ปรับนักศึกษาฝึกงาน

สามารถคอร์ปรับนักศึกษาฝึกงาน
สามารถคอร์ปรับนักศึกษาฝึกงาน

กลุ่มบริษัทสามารถ
บริษัทของคนไทยที่เติบโตมามากกว่า 50 ปี ที่เป็นผู้นำในการให้บริการครอบคลุมด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจร และด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอสินค้าและบริการทางด้านเทคโนโลยีที่ก้าวไกล เพื่อนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติ

กำลังศึกษาในระดับ
– ปวช. สาชา ช่างอิเล็คทรอนิกส์, คอมพิเตอร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ
– ปวส. สาชา ช่างอิเล็คทรอนิกส์, โทรคมนานคม, คอมพิเตอร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์(อิเล็คทรอนิกส์, โทรคมนานคม, คอมพิเตอร์),วิทยาศาสตร์(คอมพิวเตอร์),สารสนเทศ, บริหารธุรกิจ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
นิสิต นักศึกษาฝึกงาน ที่สนใจสามารถยื่นเอกสารจากสถาบันการศึกษา โดยระบุ ช่วงเวลาที่จะฝึกงาน และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ และส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ บริษัทจะติดต่อกลับนิสิต นักศึกษาฝึกงานเอง(ไม่ต้องแนบหลักฐานการสมัครงานมา) มีค่าเบี้ยเลี้ยงให้วันละ 180 บาท ตลอดการฝึกงาน

เอกสารประกอบการสมัครงาน
สำเนาหลักฐานการศึกษา ฉบับสมบูรณ์
สำเนาบัตรประชาชน
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี)

ที่ติดต่อ
HR: Staffing & Selection
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
อาคาร ซอฟแวร์ปาร์ค ชั้น ลอย
ถ. แจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. (662) 502-8448,(662) 502-8569-70 แฟกซ์ (662) 502-6092
E-mail : [email protected]
ที่มา : http://www.samartcorp.com

Add a Comment