ศาลยุติธรรมรับนักศึกษาฝึกงานด้านกฎหมาย

ฝึกงานศาลยุติธรรม
ฝึกงานศาลยุติธรรม

สำนักงานศาลยุติธรรม รับนักศึกษาฝึกงานในภาคฤดูร้อน  (Summer Internship at the Courts of Justice) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 และผู้สำเร็จการศึกษาแต่อยู่ในระหว่างการรอพระราชทานปริญญาบัตร  ที่ต้องการหากประสบการณ์งานทางด้านศาล

กำหนดการ
หมดเขตรับสมัคร 31 มกราคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2556

ติดต่อสอบถามได้ที่
กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม
อาคารศาลอาญา ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 02 541 2329   02 541 2327
http://www.iprd.coj.go.th/news_view.php?id_news=203

Add a Comment