วัดพระธรรมกายรับนักศึกษาฝึกงาน

วัดพระธรรมกายรับนักศึกษาฝึกงาน

กองบริหารการก่อสร้าง CMD (Construction Management division) วัดพระธรรมกาย รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ดังนี้

ระดับปริญญาตรี
– คณะวิศวกรรมศาสตร์ : สาขาโยธา, ไฟฟ้า, เครื่องกล, สุขาภิบาล, การจัดการอาคาร, สิ่งแวดล้อม
-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ : สาขาสถาปัตยกรรมหลัก, ตกแต่งภายใน, ภูมิสถาปัตย์, ออกแบบอุตสาหกรรม, ออกแบบผลิตภัณฑ์

ระดับ ปวช., ปวส.
สาขา : ไฟฟ้า, ประปา, เครื่องกล, ช่างยนต์, คอมพิวเตอร์, การจัดการ, เลขานุการ

สวัสดิการ: ที่พัก+เบี้ยเลี้ยง+ศึกษาดูงานฟรี

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
คุณดุจมณี ละดาดก
โทร 08-2790-7026 โทรสาร 0-2831-1286
E-mail [email protected]
http://www.dmc.tv

วัดพระธรรมกาย รับนักศึกษาฝึกงาน

Add a Comment