รับสมัครอาสาสมัครช่วยงานสถาปนิก ’58

asa next

 

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครช่วยงานสถาปนิก ’58
เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่สนใจร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยงานในปีนี้ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีในการที่น้องๆ จะได้มีส่วนร่วมกิจกรรมสำคัญ ของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปภัมภ์ รวมถึงได้พบปะทำงานร่วมกับพี่่ๆ สถาปนิกเพื่อเสริมสร้างเครื่อข่ายสถาปนิกไทยให้เข้มแข็ง

กำหนดการ
ช่วงเวลารับสมัคร : วันนี้ – 15 มีนาคม 2558
ประกาศผล : วันที่ 26 มีนาคม 2558 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับทางอีเมลล์ตามที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเท่านั้น นัดประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลงาน วันที่ 3 เมษายน 2558 ณ ASA Center ชั้น 5 Siam Discovery เวลา 14.00 น.

ช่วงเวลาปฏิบัติงาน งานสถาปนิก ’58 : วันที่ 28 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

เงื่อนไขการรับสมัครนักศึกษาช่วยงาน
– เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไม่จำกัดชั้นปี
– ต้องมีโทรศัพท์ และอีเมลล์ ที่ติดต่อได้
– มีความรับผิดชอบสูง
– ต้องรับฟังคำสั่งของผู้รับผิดชอบส่วนงานทีได้รับมอบหมาย
– ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีความกระตือ รือร้น
– มีใจรักการให้บริการ

อีเมลล์ ติดต่อ และขอรับใบสมัคร : [email protected]

ที่มา : http://www.asa.or.th/th/node/129973