ทุน New Zealand ASEAN Scholarships 2018

ทุน New Zealand ASEAN Scholarships

ทุน New Zealand ASEAN Scholarships ปี 2018 กำลังจะเปิดรับสมัครทุนสำหรับกลุ่มประเทศอาเซี่ยน ในฐานะที่ประเทศนิวซีแลนด์มีความสัมพันธ์ในด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจในระดับใกล้ชิด และยังมีพื้นที่ใกล้เคียงกับภูมิภาคอาเซียน จึงมุ่งส่งเสริมความรู้ ทักษะ ของบุคลากร เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในภูมิภาคนี้ โดยทุนการศึกษาจะให้ในระดับปริญญาโทขึ้นไป ซึ่งจะเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 28 มีนาคม 2561 นี้

The New Zealand ASEAN Scholar Awards (NZAS) recognise New Zealand’s close cultural, economic, and geographic ties with Southeast Asia. They seek to empower individuals with the knowledge, skills and qualifications to contribute to the economic, social, and political development of their region. These scholarships are offered for postgraduate level study only.

NZAS are funded by the New Zealand Aid Programme, the New Zealand Government’s international aid and development programme. They are managed by the Ministry of Foreign Affairs and Trade.

Eligible countries

Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thailand, Viet Nam

Brunei Darrusalam and Singapore candidates can only apply for the Victoria University ASEAN Scholarship offered by Victoria University of Wellington

Qualification Types

New Zealand ASEAN Scholarships are available for the following qualifications:

  • Postgraduate Certificate (6 months)
  • Postgraduate Diploma (1 year)
  • Masters Degree (1 – 2 years)
  • PhD (up to 3.5 years)

Applications open  & close : Thursday 15 February 2018 – 12.00am NZ time – Wednesday 28 March 2018 – 12.00pm NZ time

ลิงค์ที่มาแหล่งทุน