โครงการ SCB Wealth Advisor Career Program

โครงการ SCB Wealth Advisor Career Program
ค้นหาคนรุ่นใหม่ทั้งนักศึกษาจบใหม่และผู้มีประสบการณ์ที่ต้องการเปลี่ยนสายงาน ที่กำลังมองหาโอกาสเรียนรู้พัฒนาตนเองสู่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการบริหารความมั่งคั่งมืออาชีพ

โอกาสที่จะได้รับจากโครงการนี้

  • ได้เรียนรู้วิธีการทำงานแบบมืออาชีพ
  • ได้ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการลงทุน
  • ได้รับการอบรมสำหรับสอบใบอนุญาติ
  • ได้ติดต่อและทำงานกับลูกค้าของธนาคาร
  • ได้พัฒนาศักยภาพและทักษะด้านที่ปรึกษาการบริหารความมั่งคั่ง
  • ได้โอกาสเติบโตก้าวหน้าในสายงาน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติ : จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
คณะและสาขา : บริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร บัญชี เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 0-5 ปี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ตรงสายงาน
ทักษะเบื้องต้น : การสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า การพัฒนาธุรกิจ การนำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือทักษะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารในการสมัคร

  • เรซูเม่
  • รูปถ่ายเต็มตัว

ปิดรับสมัคร 22 ธันวาคม 2565

แหล่งข้อมูลฝึกงาน