ทุนปริญญาโท/เอก SEAMEO SEARCA ประจำปี 2565 – 2566

ทุนปริญญาโท เอก SEAMEO SEARCA

ทุน SEAMEO SEARCA ประจำปี 2565-66

ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (SEAMEO Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture: SEAMEO SEARCA) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้แจ้งให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2565 – 2566 แก่ประเทศไทย ซึ่งผู้สมัครรับทุนระดับปริญญาโทต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี และปริญญาเอก อายุไม่เกิน 40 ปี รวมทั้งเป็นบุคลากรจากสถาบันการศึกษา/การวิจัย หรือบุคลากรในหน่วยงานของรัฐบาล

ผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://ischo.searcaapps.org/ischo/form ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป และสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ https://www.searca.org หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา


SEARCA Joint Graduate Scholarships

SEARCA’s Graduate Study Program was initiated in School Year 1968/1969. Over five decades, the scope of the Graduate Study Program has expanded to include institutional development, networking, and services to enhance graduate education in the region.

Through the years, SEARCA has sustained partnerships with international education networks and continues to promote new collaborations with industries and government agencies.

General Eligibility

SEARCA follows the following general eligibility criteria across all scholarships unless indicated otherwise under a specific joint scholarship program:

 • Open to nationals of SEAMEO member countries who are regular employees of academic or research institutions or government agencies;
 • Must not be more than 35 (Master’s Degree) or 40 (PhD) years of age at the time of application;
 • Areas of specialization that scholarship applicants must pursue should be in agriculture or related sciences. Check the joint scholarship programs to determine the specific degree/s eligible for support.
 • Proposed thesis research should focus on SEARCA’s overarching theme of Accelerating Transformation Through Agricultural Innovation (ATTAIN) with the following priority areas:
  • Agri-Business Models for Increased Productivity and Income
  • Sustainable Farming Systems and Natural Resource Management
  • Food and Nutrition Security
  • Transformational Leadership for Agricultural and Rural Development (ARD)
  • Gender and Youth Engagement in ARD
  • Enhanced ARD towards Climate Resilience
  • EcoHealth/One Health Applications to ARD

Visit the joint scholarship pages to know more about the specific eligibility criteria.

Scholarship Benefits

Scholarship benefits granted to scholars are shared by SEARCA and the funding agency/institution. These include, but are not limited to:

 • Tuition and other school fees
 • Travel allowance
 • Thesis/dissertation support
 • Book and supplies allowance
 • Health insurance
 • Stipend for food, lodging, and incidental expenses

Visit the joint scholarship pages to know more about the benefits afforded to scholars.

Application Procedure

Applicants must fill out online the SEARCA Scholarship Application Form and choose the specific joint scholarship/s they will pursue. Required documents vary for each joint scholarship program and are required to be in English or with official English translations.

Application procedure after filling out the online application form and uploading the required documents vary per joint scholarship. Check the online application guide to learn more about navigating the online application portal. Visit the specific joint scholarship page for the detailed application procedure and requirements.

Contact Information

Education and Collective Learning – Graduate Scholarship and Institutional Development (ECL-GSID)
Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA)
College, Los Baños, 4031 Laguna, Philippines
Tel: +63 49 554 9330 to 39; +63 49 536 2290; +63 49 572 3743; +63 2 8657 1300 to 02 local 2200 to 2203
Fax: +63 49 536 7097
Email: [email protected]