ประถมไทย! ซิว 6 ทองคณิต–วิทย์โอลิมปิก

ประถมไทยเจ๋ง! ซิว 6 ทองคณิต – วิทย์โอลิมปิก
ประถมไทยเจ๋ง! ซิว 6 ทองคณิต – วิทย์โอลิมปิก

นักเรียนประถมศึกษาไทยสุดเจ๋ง! คว้า 6 เหรียญทอง จากการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ที่ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

นาย ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานข่าวด่วนจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เมื่อ เช้าวันนี้( 6 กันยายน 2554) ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้คัดเลือกและส่งผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยา ศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา International Mathematics and Science Olympiad for Primary School 2001 (IMSO) ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 6 ก.ย.54 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำนวน 24 คน ผลปรากฏว่านักเรียนทั้งหมดสามารถกวาด 24 เหรียญรางวัล ประกอบด้วย

การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 3 รางวัลได้แก่ เด็กชายจิรพัส ฉันชัยพัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมฯ กรุงเทพมหานคร เด็กชายปณิธิ มงคลปทุมรัตน์ โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร(ฝ่ายประถมฯ) กรุงเทพมหานคร และเด็กชายณฐนนท์ อัครภาพ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร เหรียญเงิน 7 รางวัลได้แก่ เด็กหญิงวรางคณา กรุณานนท์ โรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง เด็กชายชุติพนธ์ ซอสุขไพบูลย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร เด็กชายศุภวิชญ์ เจียรกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เด็กชายณัฐพรรษ อุดมวุฒิกำจร โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมฯ กรุงเทพมหานคร เด็กหญิงสุทัตตา ทะนุธรรมกุล โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร เด็กชายวิณ สุพันธุ์วณิช โรงเรียนราชวัตรวิทยา กรุงเทพมหานคร และเด็กชายอรรจน์ ภมะราภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และเหรียญทองแดง 2 รางวัล ได้แก่ เด็กหญิงอารยา ศรวณีย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ และเด็กหญิงลออรัตน์ อุปคุณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนการแข่งขันวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 3 รางวัลได้แก่ เด็กชายธนิน อัศวฤกษ์วิสูตร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เด็กชายภูผา หมายสุข โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร และเด็กชายเรืองรวี กิติโชตน์กุล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ จังหวัดนครปฐม เหรียญเงิน 8 รางวัลได้แก่ เด็กหญิงธีนิดา สิงห์ทะยาน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี เด็กชายพิชยุตม์ พรรณภัทราวงษ์ โรงเรียนสุขนารี จังหวัดนครราชสีมา เด็กชายกรรธศรณ์ หอพัตราภรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมฯ กรุงเทพมหานคร เด็กชายภูผา ทองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เด็กชายภูมิไผท พันธิตพงษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี เด็กชายสาริศ ธนาโสภณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี เด็กหญิงสิริกร วงศ์สีนิล โรงเรียนอัสสัมชันคอนเวนต์สีลม กรุงเทพมหานคร และเด็กหญิงสุญาดา เสตกรณุกูล โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร และเหรียญทองแดง 1 รางวัล ได้แก่ เด็กชายวสวัตติ์ ขาวสุธรรม โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรุงเทพมหานคร ส่วนแชมป์คะแนนรวมสูงสุดทั้งสองการแข่งขันตกเป็นของนักเรียนจากประเทศ สิงคโปร์

? การแข่งขันในครั้งนี้มีนักเรียนจาก 13 ประเทศเข้าร่วมได้แก่ ประเทศจีน สิงคโปร์ ไต้หวัน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา อิหร่าน อินโดนีเซีย อินเดีย แอฟริกา เนปาล เกาหลีใต้ และประเทศไทย รวม 242 คน ก็ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัลกลับมาจำนวนมากกว่าปี ที่ผ่านมา ในปี 2554 นี้ สพฐ.ยังมีเวทีระดับนานาชาติให้นักเรียนไทยได้แสดงความสามารถทางวิชาการอีก 2 เวทีด้วยกันคือ การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ระดับประถมศึกษา Wizard at Mathematics International Competition 2011 (WIZMIC) Mathematics ระหว่างวันที่ 20-26 ตุลาคม 2554 ณ สาธารณรัฐอินเดีย และ การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(Asia Inter – Cities Teenager?s Mathematics Olympiad 2001 (AITMO) ระหว่างวันที่ 12 -19 พฤศจิกายน 2554 ณ เมืองกาฐมาณฑุ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ? เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

– ASTV ผู้จัดการออนไลน์ (Th) –

Add a Comment