นิสิตจุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ L’OREAL BRANDSTORM 2012

นิสิตจุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ L'OREAL BRANDSTORM 2012
นิสิตจุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ L’OREAL BRANDSTORM 2012

นิสิตจุฬาฯ สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยจากการแข่งขันการวางแผนและกลยุทธ์ทางการตลาด  “L’OREAL BRANDSTORM 2012” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2555 ณ บางกอกคลับ สาธรซิตี้ทาวเวอร์ โดย น.ส.กรกช อัศวเลิศสรร นิสิตหลักสูตร BBA ชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ร่วมกับนิสิตชั้นปีที่ 4 นายเกรียงไกร พิพัฒน์วิไลกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ น.ส.กัญญาณัฐ ปิติเจริญ คณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 70,000 บาท ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเดินทางไปแข่งขันในเวทีระดับโลก ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในเดือนมิถุนายนนี้ ทั้งนี้มี อาจารย์ธนพร หงสุชน อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการหลักสูตร BBA ร่วมแสดงความยินดีกับทีมนิสิตจุฬาฯ ที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงามจากการแข่งขันครั้งนี้

Add a Comment