ประกวด TOYOTA PRETTY 2018

TOYOTA PRETTY 2018

ขอเชิญชวนสาวๆ ยุคใหม่ สวยฉลาด…Smart อย่างมั่นใจ ร่วมคว้าโอกาสครั้งสำคัญกับการได้เป็น TOYOTA PRETTY 2018 สร้างรายได้กว่า 600,000 บาทต่อปี และประสบการณ์จริงในการขับรถโตโยต้าฟรี 1 ปี เต็ม พร้อมการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงสิทธิประโยชน์อีกมากมายที่กำลังรอคุณอยู่

How to apply

– เพศหญิง อายุระหว่าง 20 – 25 ปี
– ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 แต่ไม่เกิน 175 เซนติเมตร
– สถานภาพโสด
– บุคลิกภาพดี มีความมั่นใจในตัวเอง และมนุษย์สัมพันธ์ดี
– กำลังศึกษา หรือจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
– มีความสามารถในการนำเสนองานได้ดี (Presentation Skill)
– สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ หากมีความสามารถพิเศษอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– ต้องไม่เคยถ่ายภาพล่อแหลม อนาจาร หรือประกอบอาชีพที่ทำให้เสื่อมเสีย ต่อสถาบันองค์กร หรือศีลธรรมของสังคม
– ต้องไม่เคยมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับค่ายรถยนต์ยี่ห้ออื่นมาก่อน
– ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีรอยสัก
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 01 ธันวาคม พ.ศ.2560 – 10 มกราคม พ.ศ.2561

สมัครทางเว็บไซต์

1.รูปถ่ายสี เต็มตัว, ครึ่งตัวหน้าตรง และ ครึ่งตัวด้านข้าง อย่างละ 1 รูป
(ห้ามใช้รูปที่มีการปรับแต่ง หรือ Retouch และรูปต้องเป็นไฟล์นามสกุล JPG ขนาดไม่ต่ำกว่า 500KB)
2.กรอกข้อมูลใบสมัครในเว็บไซต์ให้ครบถ้วน

สมัครด้วยตัวเอง

1.รูปถ่ายสี เต็มตัว, ครึ่งตัวหน้าตรง และ ครึ่งตัวด้านข้าง (ห้ามใช้รูปที่มีการปรับแต่ง หรือ Retouch)
• รูปเต็มตัว
• ครึ่งตัวหน้าตรง
• ครึ่งตัวด้านข้าง
2.ส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
บริษัทเดลฟิส ฮาคูโฮโด (ประเทศไทย) จำกัด
63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 061 640 5822

เอกสารที่ต้องนำมาในการคัดเลือกรอบแรก

1.บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
2.สำเนาประวัติการศึกษา (Transcript)
3.Portfolio

ที่มา https://www.toyota.co.th/toyotapretty/