Cool & Cute Thailand 2012 ค้นหาหนุ่มหล่อ สาวสวยแห่งปี

Cool & Cute Thailand 2012 ค้นหาหนุ่มหล่อ สาวสวย
Cool & Cute Thailand 2012 ค้นหาหนุ่มหล่อ สาวสวย

กติกาการประกวด

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าประกวด Cool and Cute Thailand 2012
•เป็นชายหรือหญิง
•สถานภาพโสด
•หน้าตาดีรูปร่างสมส่วน
•บุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ กล้าเเสดงออก มนุษยสัมพันธ์ดี ร่าเริงสดใส
•อายุตั้งแต่ 14 –21 ปี หรือผู้ที่เกิดในระหว่างปี พ.ศ. 2533-2541 (ต้องมีอายุครบ 14 ปีบริบูรณ์ หรือยังไม่ครบ 22 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 22 ก.ค. 55)
•พูดไทย อ่านไทยได้
• ในกรณีที่ผ่านเข้ารอบสามารถเดินทางมากรุงเทพฯได้
•ได้รับการยิมยอมจากผู้ปกครอง
(สำคัญมาก สำหรับผู้สมัครเข้าประกวดที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองก่อนเท่านั้น  หรือต้องมีเอกสารการยินยอมจากผู้ปกครอง)

การตัดสินผู้ประกวด
แบ่งเป็น 2 รอบ(รอบภูมิภาคและรอบสุดท้าย)
การตัดสินผู้เข้ารอบภูมิภาค(รอบแรก)
•คณะกรรมการจะทำการตัดสินผู้ผ่านรอบภูมิภาคจำนวนภาคละ 20 คน(ยกเว้นกรุงเทพ และภาคกลาง 40 คน) เมื่อได้ผู้เข้ารอบจากทุกภูมิภาคแล้ว (*สถานที่ประกวด ดูด้านล่าง) จะมีการประกวดในรอบสุดท้ายต่อไป
การตัดสินรอบสุดท้าย
•รอบสุดท้ายจะทำการตัดสินในวันที่ 22 ก.ค. ที่ Bangkok Convention Center ชั้น 5 Central ลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลากิจกรรม

•ระยะเวลากิจกรรม : 3 เดือน (22 พ.ค. – 22 ก.ค. 2555)
•ระยะเวลาสมัคร : ตั้งแต่วันนี้  – 21 ก.ค. 2555 (รวมการสมัครตามภูมิภาค )
•ระยะเวลาการโหวต : โหวตได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป (ผู้ชนะจะได้รางวัลป็อปปูล่าโหวต ทางสื่อออนไลน์)
•ประกาศผลผู้ชนะการโหวต 18.00 เป็นต้นไปของวันสุดท้ายของการประกวดรอบภูมิภาค
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบสุดท้ายทั้งหมด หลังจากการประกวดรอบภูมิภาค เขตกรุงเทพ และ ภาคกลาง

การกรอกใบสมัคร 
1.กรอกใบสมัครหน้างานประกวดแต่ละภูมิภาคในวันเเข็งขัน (สำหรับผู้ที่สมัครหน้างานโดยไม่ได้กรอกแบบออนไลน์ จะ ไม่ได้รับคะแนน โหวตจากทางเว็บไซต์ จะไม่มีรางวัล ป็อปปูล่าโหวต) เวลาการสมัครเริ่ม ตั้งแต่ 9.00 ถึง 13.00 และจะมีการตัดสิน ผู้เข้ารอบ ภายในวันนั้นๆ
2.กรอกใบสมัครออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์  www.coolandcutethailand.com
ประโยชน์จากการสมัครออนไลน์
•    ผู้สมัครสามารถโปรโมท ตัวเองบนเว็บไซต์ และสามารถลุ้นรับรางวัลป๊อบปูล่าโหวต
•    ในวันสมัครรอบภูมิภาค ต้องนำบัตรประชาชนและสำเนา และรูปถ่ายขนาด Postcard(4 นิ้ว*6 นิ้ว) 2 ใบ (ครึ่งตัวและเต็มตัวอย่างละใบ)
•    (สำคัญมาก) สำหรับผู้สมัครเข้าประกวดที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองก่อนเท่านั้น  กล่าวคือ ต้องมีผู้ปกครองไปด้วย หรือ ต้องมีเอกสารการยินยอมจากผู้ปกครอง รายละเอียดด้านล่าง

วิธีการสมัครออนไลน์ 

(1.)เข้าไปที่ www.coolandcutethailand .com แล้วเข้าที่เมนู สมัครออนไลน์
(2.)อ่านเงื่อนไขการสมัครโดยละเอียด และทำการยอมรับข้อตกลง
(3.)กรอกข้อมูลผู้สมัครให้ครบถ้วน และทำการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนทำการยืนยันข้อมูล
โปรดระวัง!! ข้อมูลผู้สมัครไม่สามารถแก้ไขได้อีก หลังจากยืนยันแล้ว
(4.)เสร็จสิ้นกระบวนการ สมัครออนไลน์
(5.)ในวันประกวด อย่าลืม!! นำบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา พร้อมรูปถ่ายขนาด Postcard  (4*6 นิ้ว) 2 ใบ พร้อม ไปลงทะเบียนกรอกใบสมัครหน้างานอีกครั้ง หรือ ดาวน์โหลด ผ่านทางเว็บไซต์ได้นะครับ

รางวัลสำหรับการประกวด
รับรางวัลสำหรับผู้เข้ารอบสุดท้าย
•รางวัลสำหรับรองชนะเลิศ อันดับ 2,3,4,5 และรางวัลชมเชยอีก 10 รางวัล
ได้เงินรางวัลเป็นเงินสด 100,000  70,000 50,000 30,000 และ 10,000 ตามลำดับ
รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศชายและหญิง
•ได้รับรถยนต์ Suzuki Swift คนละ 1 คัน พร้อมโอกาสในการก้าวขึ้นสู่วงการบันเทิงและรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย
พิเศษ! รางวัลสำหรับผู้สนับสนุนผู้ชนะเลิศจะได้รางวัลมะดันทองคำ และโรงเรียนของผู้ชนะเลิศจะได้ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

การตัดสินรางวัลป็อบปูล่าโหวต
สำหรับผู้สมัครต้องผ่านการกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่าน  www.coolandcutethailand.com เท่านั้น
•การตัดสินรางวัลป็อปปูล่าโหวตจะทำการนับคะแนน จากเว็บไซต์ www.coolandcutethailand.com เท่านั้น
•คะแนนโหวตจะไม่รวมกับคะแนนการตัดสินของคณะกรรมการบนเวทีใดๆทั้งสิ้น
•ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ
– กรุณาใช้รูปและข้อมูลจริงในการกรอกใบสมัคร ในกรณีที่ข้อมูลเป็นเท็จเมื่อถูกตรวจพบ กรรมการจะทำการตัดสิทธิ์ทันที
– หากทีมงานตรวจพบว่ามีการใช้โปรแกรมหรือการกระทำต่างๆ ที่เป็นการเพิ่มโหวตมากจนเกินผิดปกติ จะตัดสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทันที
– สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ทุกเมื่อ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ โดยอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของทีมงาน
– คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้น
– ผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติก

สถานที่ประกวดรอบภูมิภาค
– ภาคใต้ ในวันเสาร์ที่ 7 ก.ค. ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอ.หาดใหญ่ 20 คน
– ภาคเหนือ ในวันอาทิตย์ที่ 8 ก.ค. ที่โรงละครหอศิลป์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 คน
– ภาคตะวันออก ในวันเสาร์ที่ 14 ก.ค. ที่ ห้อง HALL OF FAME HARDROCK พัทยา 20 คน
– ภาคอีสาน ในวันอาทิตย์ที่ 15 ก.ค. ที่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 คน
– ภาคกลางและกทม. ในวันเสาร์ที่ 21 ก.ค. ที่ Bangkok Convention Center ชั้น 5 Central ลาดพร้าว  40 คน
และน้องๆทั้ง120 คนจะมาชิงชนะเลิศกันในวันอาทิตย์ที่ 22 ก.ค. 2555 ที่ Bangkok Convention Center ชั้น 5 Central ลาดพร้าว ซึ่งงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา หกโมงเย็นเป็นตันไป จะมีเพียงน้อง 20 คนสุดท้าย คือ 10 ชาย 10 หญิง ที่จะได้เซ็นสัญญา เพื่อเตรียมตัวแสดงภาพยนตร์วัยรุ่นในปลายปีนี้ค่ะ

ที่มา : http://www.coolandcutethailand.com/index.php

Add a Comment