แบรนด์ พลังเพื่อเลือดใหม่ BRAND’S Young Blood 2012

บริจาคโลหิต brand young blood
บริจาคโลหิต brand young blood

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ร่วมประกวดโปสเตอร์และวิดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิตในโครงการ แบรนด์ พลังเพื่อเลือดใหม่ 2555 (BRAND’S Young Blood 2012) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2555 และ ส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต สร้างจิตสำนึกการเป็น “ผู้ให้” ด้วยการแสดงความสามารถใช้แนวคิดสร้างสรรค์ สื่อบนแผ่นโปสเตอร์ และ วิดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “โปสเตอร์รณรงค์บริจาคโลหิต” และวิดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต
ต้องเป็นนิสิต นักศึกษา อายุไม่เกิน 23 ปี มีสัญชาติไทย

สำหรับหัวข้อประกวดโปสเตอร์ คือ “BRAND’S Young Blood พลังเพื่อเลือดใหม่”ต้องมี Logo ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และ Logo โครงการ BRAND’S Young Blood ขนาดโปสเตอร์ตัดสี่ (17.5 นิ้ว x 21 นิ้ว) เป็นภาพเป็นกราฟิก หรือเป็นการถ่ายภาพ มีภาพพิมพ์ ขนาด A3 พร้อมทั้งชิ้นงาน บรรจุในแผ่นซีดีเป็นไฟล์ jpg. และ Ai

สำหรับการประกวดวิดีโอคลิปฯ นำเสนอในหัวข้อ “BRAND’S Young Blood บริจาคโลหิตด้วยสมัครใจ เราทำได้” ถ่ายทำ ตัดต่อวิดีโอคลิป และบันทึกผลงานในรูปแบบ .mpg ขนาด 352×288 ความยาวไม่เกิน 2 นาที บรรจุลงในแผ่นซีดี ระบุคำบรรยายความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พร้อมชื่อทีมและรายชื่อสมาชิก ลงในเอกสาร Word (.doc) สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ 1 คน หรือ 1 ทีม ต่อ 2 ผลงานเท่านั้น

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ จะได้รับโล่พระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท ,
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท และผลิตภัณฑ์แบรนด์
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท และผลิตภัณฑ์แบรนด์
รางวัลชมเชย 5 รางวัล ได้รับผลิตภัณฑ์แบรนด์

ส่งใบสมัครและผลงานได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2556 ได้ที่
หน่วยกิจกรรมสัมพันธ์และโครงการพิเศษ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (ส่งผลงานทางไปรษณีย์ จะยึดตามวันที่ประทับตราบนซองเป็นสำคัญ)

ดาวน์โหลดรายละเอียดโลโก้ โครงการ และใบสมัครได้ที่
http://www.redcross.or.th/news/information/23257

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต
โทร. 0 2256 4300,0 2263 9600-99 ต่อ 1101 หรือ
E-mail: blood @ redcross.or.th

Add a Comment