อาทจัดประกวกวาดภาพ ปี 7

อาท จัดประกวดวาดภาพ Drawing-2012
อาท จัดประกวดวาดภาพ Drawing-2012

กติกาโครงการ

1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6
2. วาดภาพลงในกระดาษขนาด A4 โดยใช้สีชนิดใดระบายก็ได้
3. ด้านหลังภาพเขียนสโลแกนของบริษัทอาท คือ “อาท สรรหา พัฒนา สิ่งที่ดีกว่า เพื่อคุณ” พร้อมด้วยชื่อ นามสกุล ระดับชั้นเรียน ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์
4. หลักเกณฑ์ในการตัดสิน คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น
ความคิดสร้างสรรค์                                 40 คะแนน
ความสวยงาม                                        30 คะแนน
ความสอดคล้องกับหัวข้อ                        20 คะแนน
เขียนสโลแกนถูกต้องครบถ้วน                10 คะแนน
5. การแข่งขันแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มจำแนกตามภาคดังนี้
1) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ, นนทบุรี, ปทุมธานี

2) ภาคเหนือ (16 จังหวัด) ได้แก่ จังหวัดเชียงราย, เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง, แม่ฮ่องสอน, พะเยา, แพร่, น่าน, สุโขทัย, ตาก, อุตรดิตถ์, กำแพงเพชร, พิจิตร,  พิษณุโลก, นครสวรรค์, เพชรบูรณ์

3) ภาคกลางและภาคตะวันออก (23 จังหวัด) ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, นครปฐม, ราชบุรี,กาญจนบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, อยุธยา, สุพรรณบุรี, อ่างทอง, สิงห์บุรี, ชัยนาท, อุทัยธานี,นครนายก, สระบุรี, ลพบุรี, ปราจีนบุรี, สระแก้ว, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด

4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (19 จังหวัด) ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา, ชัยภูมิ, เลย, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, ขอนแก่น, หนองบัวลำภู, อุดรธานี, หนองคาย, สกลนคร, นครพนม, กาฬสินธุ์, มุกดาหาร, ร้อยเอ็ด, ยโสธร, อำนาจเจริญ, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี

5) ภาคใต้ (14 จังหวัด) ได้แก่ จังหวัดชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ธานี, พังงา, กระบี่, นครศรีธรรมราช, ภูเก็ต, ตรัง, พัทลุง, สตูล, สงขลา, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส

ระยะเวลาส่งรูปเข้าประกวด 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2555
ประกาศผล 20 กันยายน 2555
โดยทางบริษัทฯจะทำการประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รางวัลผ่านทางเว็บไซต์ www.ars.co.th
ของรางวัลผู้ชนะการประกวดในแต่ละภาคจะได้รับของรางวัลแต่ละอันดับดังนี้
รางวัลที่ 1 สำหรับนักเรียน  ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร  จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 สำหรับนักเรียน ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 3 สำหรับนักเรียน ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัล
รางวัลชมเชย สำหรับนักเรียน ทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 5 รางวัล
สำหรับโรงเรียนที่นักเรียนได้รับรางวัล จะได้รับผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าไล่ยุง อาทโนแมท ไร้สายพี90
สำหรับใช้ป้องกันยุงได้นาน 1 ปี มูลค่า 6,500 บาท
ของที่ระลึก  สำหรับนักเรียน ที่ส่งภาพเข้าประกวดทุกคนจะได้รับสมุดที่ระลึกจากอาท

หมายเหตุ:
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ภาพที่ส่งเข้าประกวดทันที หากตรวจสอบพบว่าภาพดังกล่าวเคยได้รับรางวัลจากการประกวดวาดภาพโครงการอื่นมาก่อนหรือลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น โดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดไปใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างๆในโอกาสต่อไป

ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายการตลาด โทร. 02-2867117, 02-6773777 ต่อ 302-304
ที่มา http://www.ars.co.th/content.php?id=68&lang=thai

Add a Comment