ม.หอการค้าจัดโครงการปั้นตัวเล็ก เด็กหัวการค้า

วิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เชิญชวนนักเรียนชั้น ม.5-ม.6 หรือผู้ที่กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 2-3 เข้าร่วมสมัครแข่งขันเสนอไอเดียและแผนธุรกิจในฝันกับโครงการ “สร้างผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ : ปั้นตัวเล็ก เด็กหัวการค้า” เพื่อชิงทุนการศึกษา รางวัลมูลค่ารวม 5 ล้านบาท โดยจัดทำคลิปแนะนำตัวเองพร้อมไอเดียในการทำธุรกิจในฝัน ความยาวไม่เกิน 3 นาที ส่งคลิปผ่านทาง YouTube และส่ง Link มาที่ http://ce.utcc.ac.th/ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

Add a Comment