ประกวด Jaymart Miss University 2013

ประกวด Jaymart Miss University 2013

Jaymart  รับสมัคร สาวงาม ดาวมหาวิทยาลัย ชิงทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท เพื่อเข้าร่วมการประกวด Jaymart Miss University 2013

คุณสมบัติ
1. เพศหญิง อายุ 18-23 ปี
2. ส่วนสูง 160 CM ขึ้นไป
3. บุคลิกภาพดี และมีมนุษยสมพันธ์ดี
4. มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร และโทรศัพท์มือถือ
5. โสด และไม่เคยผ่านการสมรส หรือมีบุตรมาก่อน
6. ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม หรือประกอบอาชีพผิดกฎหมายฯ
7. ไม่ติดสัญญา หรือติดสังกัดค่ายหนึ่งค่ายใด
8. ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในระดับ อุดมศึกษา เท่านั้น

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่  9 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2556

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.jaymart.co.th/missu2013/