โครงการรับทุนเยาวชนพุทธ-อาสา ปี 2563

เครือข่ายเยาวชนพุทธอาสา เชิญชวนนิสิตนักศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการรับทุนเยาวชนพุทธ-อาสา ปี 2563 รุ่นที่ 2 โดยมีหลายทุนหลายประเภท ทุนละ 500 – 15,000 บาท

“ขอเพียงเป็นคนดี มีจิตอาสา มีความตั้งใจดี ก็สมัครได้แล้ว”

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้- 22 กุมภาพันธ์ 2563

สมัครและอ่านรายละเอียดได้เลยที่ >>> https://bit.ly/2SITMpQ

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา