รัฐบาลสิงคโปร์ให้ทุนมัธยม ปี 2019

ทุนมัธยม ASEAN Scholarships for Thailand
ASEAN SCHOLARSHIPS FOR THAILAND ทุนที่รัฐบาลประเทศสิงคโปร์ เปิดโอกาสให้นักเรียนจากอาเซียนได้เข้ามาศึกษาในประเทศสิงคโปร์มาแล้ว ปีนี้ยังมอบ 2 ประเภท เริ่มสมัครได้วันนี้เป็นต้นไป

ทุนการศึกษา 2 ประเภท

1. Secondary Three Scholarships 
– ทุนเรียน 4 ปี เรียนตั้งแต่ Secondary 3 ถึงระดับเตรียมมหาวิทยาลัย

2. Pre-University One Scholarships 
– ทุนเรียน 2 ปี ในระดับเตรียมมหาวิทยาลัย ถ้าใครมีผลการเรียนดี จะได้รับโอกาสโอกาสในการสมัครเพื่อขอรับทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยต่อไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. Secondary Three Scholarships
– มีสัญชาติไทย
– เกิดระหว่างปี คศ. 2002-2004
– กำลังศึกษาอยู่มัธยมชั้นปีที่ 1-2 หรือ 2-3 และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.0
– มีผลการเรียนดีอย่างต่อเนื่อง
– มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในระดับดี และมีประวัติการทำกิจกรรมอื่นๆ นอกห้องเรียน
2. Pre-University One Scholarships
– สัญชาติไทย
– เกิดระหว่างปี 2000- 2001
– กำลังเรียนอยู่มัธยมชั้นปีที่ 3-4 หรือ 4-5 มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.0
– มีผลการเรียนดีอย่างต่อเนื่อง
– มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในระดับดี และมีประวัติการทำกิจกรรมอื่นๆ นอกห้องเรียน

กำหนดการสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม – 11 พฤษภาคม 2018
– สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ประมาณเดือนกรกฎาคม 2018
– ประกาศผลเดือนกันยายน 2018

ASEAN Scholarships for Thailand

Secondary 3 Scholarships

The ASEAN Secondary 3 Scholarships is tenable for 4 years leading to the award of the Singapore-Cambridge General Certificate of Education Advanced Level (GCE A-Level) (or equivalent) certificate.The Scholarship is for studies in selected Singapore schools from Secondary 3 to Pre-University 2 and is renewed annually, subject to the satisfactory performance of the scholar.

Pre-University 1 Scholarships

The ASEAN Pre-University 1 Scholarships is tenable for 2 years leading to the award of the Singapore-Cambridge General Certificate of Education Advanced Level (GCE A-Level) (or equivalent) certificate.

The Scholarship is for 2 years of Pre-University studies in selected Singapore Junior Colleges and is renewed annually, subject to the satisfactory performance of the scholar.