ประกวดเขียนบทความในหัวข้อ “โลกในวัน 7,000 ล้าน”

โลกในวัน 7,000 ล้าน
โลกในวัน 7,000 ล้าน

ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญร่วมประกวดเขียนบทความในหัวข้อ ” โลกในวัน 7,000 ล้าน”
คุณคิดว่าพฤติกรรมของมนุษย์และแนวทางการดำเนินชีวิตจะเป็นอย่างไร ท่ามกลางสภาพแวดล้อมในโลกที่มีประชากรเพิ่มสูงขึ้นถึง 7000 ล้านคน

ผลงานที่ชนะการประกวดจะได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่สู่สังคม
เปิดรับผลงานตั้งแต่ วันนี้ ถึง 10 ธันวาคม 2555
ส่งผลงานได้ที่ [email protected] หรือ ห้องชมรมอนุรักษ์ฯจุฬาฯ ตึกจุลจักรพงษ์ ชั้น 4

รายละเอียดโครงการ
1.ประกวดบทความในหัวข้อ “โลกในวัน 7000 ล้าน” ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 ตัวอักษร Angsana New ขนาด 14 พร้อมแนบชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้กับผลงาน
2.ไม่จำกัดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด
3.ประกาศผลรางวัลวันที่ 25 ธันวาคม 2555
4.ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 4000 บาทและตีพิมพ์ลงนิตยสาร B-Magazine รางวัลรองชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 2000 บาท รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1000 บาท

ติดต่อ : http://www.facebook.com/ClubofEnvironmentalConservationCU
โทร. 087-035-8435

Add a Comment