ทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น (JAA) รอบ2

ทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น
ทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ Japan Aviation Academy (JAA) ประเทศญี่ปุ่น โดยการประสานงานของสมาคมมิตรภาพนครศรีธรรมราช-ญี่ปุ่น ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเป็นอนุสรณ์การครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น 120 ปี ในปี พ.ศ.2550 ดำเนินโครงการทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร 3 ปี  ด้านการบินที่ Japan Aviation Academy (JAA) ประเทศญี่ปุ่นในปีการศึกษา พ.ศ. 2556 โรงเรียนการบินญี่ปุ่น ได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนที่จะรับทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา แต่เนื่องจากว่ามีจำนวนผู้เข้าสอบและผ่านการคัดเลือกน้อยกว่าที่กำหนด

จึงได้ดำเนินการเปิดรับสมัครจนถึงวันที่  15  มกราคม  2556  และจัดสอบรอบที่ 2   ในวันที่ 20  มกราคม  2556
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ดังเดิม
โดยวิชาที่จะจัดสอบ ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป เรียงความภาษาไทย
และการสอบสัมภาษณ์ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆ ได้ที่
http://www.opec.go.th/?name=news&file=readnews&id=52

Add a Comment