ขยายโครงการทุน ODOS 1 อำเภอ 1 ทุน

ทุน ODOS 1 อำเภอ 1 ทุน
ทุน ODOS 1 อำเภอ 1 ทุน

กระทรวงศึกษาธิการ 16 พ.ย. – นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงผลการประชุมคณะกรรมการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน โดยที่ประชุมมีมติพิจารณาการจัดสรรทุนในปีการศึกษา 2556 จะแบ่งการจัดสรรทุน 1 อำเภอ ออกเป็น 2 ประเภท คือ ทุนสำหรับเด็กยากจนที่ครอบครัวมีรายได้รวมไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี และทุนที่เปิดโอกาสสำหรับเด็กทั่วไป โดยประเภทที่รับเด็กทั่วไปต้องเลือกในสาขาที่ขาดแคลนคือด้านวิทยาศาสตร์เป็น หลัก เปิดรับสมัครตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และสามารถเลือกไปเรียนในประเทศใดก็ได้ ส่วนทุนสำหรับเด็กขาดแคลน สามารถเลือกไปเรียนได้ในประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น ยกเว้นแต่เลือกเรียนในสาขาที่ประเทศขาดแคลนคือในด้านวิทยาศาสตร์ จึงจะสามารถเลือกประเทศที่ไปเรียนเป็นประเทศใดก็ได้

ทั้งนี้ทุนทั้ง 2 ประเภทจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2555 ถึง 31 มกราคม 2556 และเหตุที่ทุนสำหรับเด็กทั่วไปรับสมัครตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เนื่องจากเพิ่มเวลาในการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ และลดโอกาสการยุติทุนเนื่องจากปัญหาต่างๆ ซึ่งพบว่ารุ่นที่ผ่านๆ มามีมากถึงร้อยละ 23 รวมถึงการตรวจร่างกายที่อาจจะตรวจยังไม่ถี่ถ้วน ส่วนด้านงบประมาณ นายพงศ์เทพ กล่าวว่า ปีนี้ได้รับงบสำหรับการจัดสรรทุน 395 ล้านบาท เบื้องต้นประเมินสถานการณ์ว่ายังสามารถบริหารจัดการได้.

ที่มา สำนักข่าวไทย

Add a Comment