สถาบันวิทยสิริเมธี-VISTEC ให้ทุนป.โท-เอก ปี 2563

ทุน vistec ปริญญาโท เอก
สถาบันวิทยสิริเมธี” (Vidyasirimedhi Institute of  Science and Technology : VISTEC 
จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุน การยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย ให้เป็นรูปแบบใหม่และก้าวขึ้นสู่มาตรฐานชั้นนำระดับโลก ด้วยการสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้กับเยาวชนระดับหัวกะทิและสร้างโอกาสให้เกิดสายอาชีพนักวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างสมบูรณ์ในประเทศ พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง สถาบันการศึกษากับภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

เปิดรับสมัครเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก

 • Master and Doctoral degree programs in Materials Science and Engineering (International Program), School of Molecular Science and Engineering (MSE)
 • Master and Doctoral degree programs in Chemical Engineering (International Program), School of Energy Science and Engineering (ESE)
 • Master and Doctoral degree programs in Biomolecular Science and Engineering, School of Biomolecular Science and Engineering (BSE)
 • Master and Doctoral degree programs in Information Science and Technology, School of Information Science and Technology (IST)

พร้อมให้สนับสนุนทุนการศึกษาเต็มจำนวน (ตัวอย่างทุนระดับปริญญาโท) เช่น

 • ค่าศึกษาเล่าเรียนในสถาบัน จำนวน 600,000-1,500,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายรายเดือนตลอดระยะเวลาการศึกษา 444,000-1,350,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย 300,000-750,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อนำเสนองานวิจัย 50,000-150,000 บาท
 • ค่าสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา 30,000 บาท

หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 15 มกราคม 2563

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา


Education and Research Supports

All accepted students will receive education and research supports as outlined below.

1. Full scholarship and general research funding with no obligation after graduation covering**:

 • University fees (600,000-1,500,000 THB throughout the length of the study, depending on the selected program)
 • Monthly stipend (444,000-1,350,000 THB throughout the length of the study, depending on the selected program)
 • Research operation (300,000-750,000 THB throughout the length of the study, depending on the selected program)
 • Travel expenses for presenting at conferences (up to 50,000 to 150,000 THB throughout the length of the study, depending on the selected program)
 • Supporting resources such as personal computer, books, and stationery (30,000 THB)
 • All expenses for conducting research abroad (up to 1,000,000 THB for PhD programs only)

2. Srimedhi Scholarship receiver will be granted by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn to receive THB 2,000,000 for conducting research abroad (for PhD programs only)

3. Excellent, all-inclusive campus facilities:

Residences for all students with weekly transportation back and forth between VISTEC and Bangkok also provided.
Facilities for sports and students’ activities
Modern and eco-friendly architecture

4. State-of-the-art research facilities
5. Outstanding faculty members and researchers
6. Opportunities for collaborating with leading industries and research institutes

7. Located in EECi (Eastern Economic Corridor of Innovation)