University of London ให้ทุนต่อโท

Goldsmiths International Postgraduate Scholarships
Goldsmiths International Postgraduate Scholarships

ทุนนี้มีชื่อว่า Goldsmiths International Postgraduate Scholarships เป็นทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาโท มอบให้นักศึกษานานาชาติที่สมัครเข้าเรียนในปีการศึกษา 2013 สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่เรียนหลักสูตรปริญญาโทอยู่แล้ว ไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้สมัครขอรับทุนดังกล่าว

ส่วนผู้มีสิทธิ์ยื่นขอทุนการศึกษาต้องผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาโทแบบเรียนเต็มเวลาและชำระค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนด้วยทุนส่วนตัวตามอัตรานักศึกษานานาชาติ

คณะกรรมการจะพิจารณาให้ทุนการศึกษาเฉพาะผู้ที่มีผลการเรียนดีตามเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น โดยไม่รับพิจารณานิสิตที่มีความจำเป็นและขาดแคลนทุนทรัพย์

มหาวิทยาลัยลอนดอนก่อตั้งมานานถึง 175 ปีและเป็นในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร ประกอบด้วย 18 วิทยาลัยและสถาบันวิจัย 10 สถาบัน คุณภาพวิชาการโดดเด่นในสาขานฤมิตรศิลป์ มนุษยศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สามารถติดต่อสมัครกับคณะวิชาที่ต้องการศึกษาโดยตรง ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.london.ac.uk

กำหนดการยื่นใบสมัครขอทุนการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 เมษายน 2556

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ E-mail: [email protected]
เว็บไซต์ www.gold.ac.uk/international/financial-info/international-scholarships/goldsmithsinternationalpostgraduatescholarship/

ที่มา – การศึกษาวันนี้

Add a Comment