ม.คอลเลจดับลิน ไอร์แลนด์ ให้ทุนป.โท 2020

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา 2563 (ค.ศ. 2020) ระดับปริญญาโท

ด้วยมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้แก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตร 1 ปี จำนวน 2 ทุน โดยไม่มีภาระผูกพันการชดใช้ทุน

สาขาที่เปิดรับ
1. College of Engineering and Architecture
2. College of Health and Agricultural Sciences
3. College of Science

เปิดรับสมัคร : บัดนี้ – 27 เมษายน 2563

ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลและวิธีการสมัครได้ที่ : https://www.princess-it.org/th/scholarship/ucd

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
หมายเลขโทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 81813 (คุณเยาวลักษณ์) หรือ 81922 (คุณนฤมล)
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : [email protected] และหากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สามารถสอบถามได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โดยส่งไปที่ [email protected]

https://www.princess-it-foundation.org/th/scholarship/ucd/2020/recruit-09042563-html.html