SET Scholarship 2019 รับสมัครทุนป.โท ต่างประเทศ

set scholarships ทุนปริญญาโท ตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในต่างประเทศ สำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562 ในสาขาวิชาที่หลากหลาย ณ กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำ 20 อันดับแรกของสาขาวิชานั้นๆ จำนวน 2 ทุน

คุณสมบัติ

ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี และมีผลสอบ TOEFL, IELTS, GMAT, GRE หรือตามที่หลักสูตรกำหนด

โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโอกาสเข้าทำงานที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจบการศึกษาแล้ว ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งวันนี้-10 เมษายน 2562

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/Twg8zv หรือ สอบถามที่

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร
คุณจันทรา กีรติวศิน (เอ๋) โทร. 020099632 e-mail: [email protected] หรือ
คุณมธุรส วุฒิโรจน์พลากร (อ๋า) โทร. 020099710 e-mail: [email protected]