U. of Manchester ให้ทุนป.โท ด้านกฎหมาย

University of Manchester ให้ทุนปริญญาโท ด้านกฎหมาย
The School of Law ,The University of Manchester ให้ทุนปริญญาโทด้านกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2018/2019 สำหรับนักศึกษาไทย

ทุนการศึกษา

เป็นทุนที่ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา มูลค่าถึง £18,000

คุณสมบัติ

– เป็นนักศึกษาชาวไทย
– สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ด้านกฎหมาย ด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือเทียบเท่า

หมดเขตรับสมัคร 30 มิถุนายน 2561

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

Emma Williams
Recruitment and Admissions Administrator
Tel: +44(0)161 306 1270
Email: [email protected]

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา