คิง เพาเวอร์ให้ทุนต่อโทอังกฤษ รวม 7 ทุน

คิง เพาเวอร์ ทุนปริญญาโท

คิง เพาเวอร์ มอบทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท จำนวน 7 ทุน ที่ De Montfort University ประเทศอังกฤษ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาจากบริษัทอื่น
 • คะแนน IELTS 6.5 หรือเทียบเท่า
 • ผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตรปริญญาตรี (GPA) ไม่น้อยกว่า 3.5
 • ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้อง หรือจบการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่ต้องการศึกษาต่อจะได้รับการพิจารณาเปนพิเศษ

วิธีการสมัคร

 1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.dmu.ac.uk/documents/international-documents/dmu-international-application-form.pdf
 2. เอกสารประกอบการสมัคร
 • สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) หลักสูตรที่จบล่าสุดภาษาอังกฤษ
 • ผลสอบ IELTS
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (หน้าพาสปอร์ต)
 • หนังสือรับรอง (Letters of Recommendation) จากอาจารย์หรือที่ทำงานอย่างน้อย 2 ฉบับ เป็นภาษาอังกฤษ
 1. เรียงความ 500 คำ ที่ครอบคลุมประเด็นทั้ง 4 ข้อด้านล่าง
 • Why should you be awarded a scholarship?
 • Your understanding of, and passion for, your chosen area of study
 • How DMU education would benefit you in the future?
 • How would you make a positive contribution to King Power and DMU?

รับสมัครตั้งแต่ : 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: [email protected]

ที่มา http://story.kingpower.com/th/