KBank Young Scholarship

KBank Young Scholarship ทุนปริญญาโท ธนาคารกสิกรไทย

KBank Young Scholarship

ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัคร KBank Young Scholarship ประจำปี 2566 จำนวน 5 ทุน แก่นิสิต/นักศึกษาที่มีความสนใจร่วมงานกับธนาคาร และประสงค์จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำ 10 อันดับแรกของโลก ความพิเศษของทุนการศึกษานี้ คือ 3 ปีแรก นักเรียนทุนของธนาคารจะได้มีโอกาสค้นหาความสนใจและความชอบของตัวเอง ได้เข้ามาทำงานร่วมกับทีมงานมืออาชีพในกลุ่มงานที่มีความสำคัญและมีส่วนช่วยผลักดันธุรกิจของธนาคารและบริษัทของธนาคารให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ อาทิ งานด้าน IT/Technology & Fintech, Business Extension & Partnership Management, Beyond Banking & Innovation, Business Data Analytics, Investment Banking และ Regional Business รวมทั้งมีโอกาสได้ทำงานทั้งในไทยและต่างประเทศ อีกทั้งยังจะได้เข้าร่วม Exclusive Program เพื่อช่วยในการ Develop Professional Profile ในการเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ซึ่งธนาคารเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งช่วงเตรียมตัวศึกษาต่อและระหว่างการศึกษา รวมทั้งการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ทุกคนมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน และกลับมาร่วมขับเคลื่อนธุรกิจธนาคารและบริษัทของธนาคารให้เติบโตต่อไป

 คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. ​​โสด สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 23 ปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)
  2. ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 หรือมีแผนจะสำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
  3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.25
  4. มีประสบการณ์เข้าร่วมการแข่งขันหรือได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Business Case Competition จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. เรียนรู้และปรับตัวเร็ว กล้าคิด กล้าลองและกล้าตัดสินใจ ในกรอบของทรัพยากรที่มีเพื่อให้ธุรกิจสำเร็จได้

​คลิกสมัครหรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่​

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร 15 มกราคม -15 มีนาคม 2566

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพพนักงาน(งานทุนการศึกษา) 

โทร. 02-4701656 หรือ 02-4701361 และ 02-4705915 

หรือ [email protected]

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา