ทุน GREAT Scholarships Thailand 2022-2023

ทุน GREAT Scholarships
สำหรับปีการศึกษา 2022-23 มีทุนการศึกษาระดับปริญญาโทรวม 8 ทุนจากสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้ กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมและวิธีสมัครที่หน้าของมหาวิทยาลัย

GREAT Scholarships for justice and law

สำหรับปีการศึกษา 2022-23 มีทุนการศึกษาด้านความยุติธรรมและกฎหมายรวม 2 ทุนจากสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้ กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมและวิธีสมัครที่หน้าของมหาวิทยาลัย

สิ่งที่เรามองหาในผู้รับทุน GREAT 

ผู้รับทุน GREAT ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • ถือสัญชาติไทย
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีแรงจูงใจ และมีความสนใจในสาขาวิชาที่เลือก
 • มีความสามารถทางภาษาอังกฤษตรงตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร
 • สร้างความสัมพันธ์กับสหราชอาณาจักรในฐานะผู้รับทุน ผ่านความสำเร็จส่วนบุคคลและทางวิชาการ
 • ยินดีเข้าร่วมกิจกรรม networking ของผู้รับทุน GREAT ทุกคน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองเกี่ยวกับการศึกษาในสหราชอาณาจักร
 • ยินดีที่จะติดต่อกับทางบริติช เคานซิลและมหาวิทยาลัย และทำหน้าที่ทูตสำหรับทุน GREAT
 • ในฐานะผู้ที่เคยที่ได้รับทุน GREAT ยินดีที่จะพูดเกี่ยวกับประสบการณ์การศึกษาในสหราชอาณาจักรของตนให้ผู้ที่สนใจจะไปศึกษาต่อฟังเป็นครั้งคราว

วิธีการสมัคร 

 1. ไปที่หน้าของมหาวิทยาลัยตามลิงค์ด้านบนเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม และกดที่ลิงค์เพื่อไปยังเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 2. สมัครทุนการศึกษาตามขั้นตอนที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด
 3. วันปิดรับสมัครทุน GREAT ของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งแตกต่างกัน กรุณาดูรายละเอียดวันปิดรับสมัครที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 4. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนจะได้รับการติดต่อจากมหาวิทยาลัยโดยตรง
 5. ทุนการศึกษาจะได้รับโดยตรงจากมหาวิทยาลัย หลังจากได้ลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว

กำหนดการรับสมัคร

ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย แต่เบื้องต้นอยู่ในระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2023

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา