ทุนปริญญาโท GREAT Scholarships รวมกว่า 28 ทุน

GREAT Scholarships

ทุนปริญญาโท GREAT Scholarships

GREAT Scholarships มอบทุนรวม 28 ทุนจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากประเทศไทยได้ศึกษาต่อในหลากหลายสาขาวิชา แต่ละทุนมีมูลค่าขั้นต่ำ 10,000 ปอนด์เพื่อช่วยค่าเล่าเรียนสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท 1 ปี 

ทุนการศึกษาเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากแคมเปญ GREAT Britain ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร บริติช เคานซิล และมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่เข้าร่วม

สำหรับปีการศึกษา 2021-22 มีทุนระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยต่อไปนี้

 • Bangor University 
 • Birmingham City University 
 • Bishop Grosseteste University 
 • Bournemouth University 
 • Cranfield University  
 • Goldsmiths, University of London 
 • Imperial College London 
 • Keele University  
 • Nottingham Trent University  
 • Royal Agricultural University  
 • Sheffield Hallam University 
 • Teesside University 
 • University of Bath 
 • University of Derby 
 • University of Dundee 
 • University College London 
 • University of Essex 
 • University of Exeter 
 • University of Hull * 
 • University of Kent 
 • University of Manchester 
 • University of Stirling 

* ทุนการศึกษาที่ University of Hull มีมูลค่าทุนละไม่เกิน 10,000 ปอนด์

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน

ผู้ที่สามารถรับทุนได้ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • ถือสัญชาติไทย
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่สามารถสมัครเรียนต่อระดับปริญญาโท (taught programme) กับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรได้
 • มีแรงบันดาลใจและความสามารถทางวิชาการในการเรียนระดับปริญญาโทของสหราชอาณาจักร
 • กระตือรือร้นในสาขาวิชา พร้อมทั้งมีประสบการณ์การทำงานหรือความสนใจอย่างเด่นชัดในสาขาวิชาที่เลือก
 • มีความสามารถทางภาษาอังกฤษตรงตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

พวกเราคาดหวังว่าผู้รับทุนจะเรียนรู้โดยการเข้าร่วม lectures และ tutorials และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมนอกหลักสูตร 

พวกเราอยากให้ผู้รับทุนทำหน้าที่เป็นทูตการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักร โดยแบ่งปันประสบการณ์ของคุณ และช่วยให้คนอื่นเห็นคุณค่าของการเรียนในสถาบันอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักร

ผู้รับทุนอาจต้องเข้าร่วมกิจกรรม networking ที่เราจัดขึ้นให้ผู้ได้รับทุนได้พูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนในสหราชอาณาจักร

วิธีการสมัคร

 1. เลือกมหาวิทยาลัยที่ให้ทุนคนไทย โดยกด filter ในหน้า ‘find a scholarship’ และคลิกที่ชื่อมหาวิทยาลัยเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับทุน
 2. สมัครทุนการศึกษาตามขั้นตอนที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด
 3. ทุนของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีกำหนดปิดรับสมัครแตกต่างกัน กรุณาดูวันที่ปิดรับสมัครที่หน้าเพจของมหาวิทยาลัย
 4. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนจะได้รับการติดต่อจากมหาวิทยาลัยโดยตรง
 5. ทุนการศึกษาจะได้รับโดยตรงจากมหาวิทยาลัย หลังจากได้ลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว

ที่มาแหล่งทุนการศึกษา https://www.britishcouncil.or.th/study-uk/great-scholarships