ทุน DAAD ระดับปริญญาโท (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ทุน DAAD Uni Bonn
ทุน DAAD ระดับปริญญาโท สาขา Agricultural Sciences and Resource Management in the Tropics and Subtropics หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระยะเวลาเรียน 2 ปี เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาและทำวิจัยด้านเกษตรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี และเรียนจบปริญญาตรีมาไม่เกิน 6 ปี ทุนครอบคลุมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศ ค่าใช้จ่ายรายเดือน 850 ยูโร ประกันสุขภาพ และคอร์สภาษาเยอรมันระยะสั้น ณ ประเทศเยอรมนี หมดเขตรับสมัคร 15 กันยายน 2562

เอกสารการสมัคร https://www.arts.uni-bonn.de/Application/daad-application

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา