ทุนการศึกษา Chevening 2019/2020

Chevening scholarship 2019 2020
ทุนชีฟนิ่ง

เป็นโครงการทุนการศึกษาระดับโลกของรัฐบาลอังกฤษ โดยอาศัยงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษและองค์กรร่วมสนับสนุนอื่นๆ ทุนชีฟนิ่งสนับสนุนการศึกษากว่า 14,000 หลักสูตรในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรกว่า 150 แห่ง โดยจะมอบให้กับผู้ที่มีความรู้ ความสามารถโดดเด่น และพร้อมที่จะเป็นผู้นำ ที่ต้องการที่จะเรียนต่อปริญญาโท ในสาขาใดก็ได้ ที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร เป็นระยะเวลา 1 ปี

คุณสมบัติ

 1. เป็นพลเมืองไทย
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี GPA 3.00 ขึ้นไป
 3. ต้องมีผลสอบ IELTS overall 6.5
 4. มีประสบการณ์การทำงานจากงานประจำ ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป หรือ มีประสบการณ์ฝึกงานไม่ต่ำกว่า 2,800 ชม.
 5. ต้องสมัครหลักสูตรและมหาวิทยาลัย 3 ที่ ไม่สมัครซ้ำกัน และต้องได้การตอบรับจากมหาวิทยาลัยนั้น ๆ แบบไม่มีเงื่อนไข (unconditional offer)
 6. ต้องได้ผลสอบภาษาอังกฤษ ตรงตามเงื่อนไขของทุนก่อนวันที่ 12 กรกฎาคม 2561
 7. ต้องมีความตั้งใจที่จะกลับประเทศไทย หลังจากจบการศึกษาทันที

มูลค่าของทุนการศึกษา

 • ค่าเล่าเรียน
 • ค่าที่พักเเละค่ากินอยู่รายเดือน
 • ค่าทำงานวิจัย
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ประเทศอังกฤษ
 • ค่าธรรมเนียมสนามบิน เเละ ค่าน้ำหนักกระเป๋าส่วนเกิน
 • ค่าวีซ่า
 • ค่าเดินทางสำหรับการไปสัมภาษณ์ทุน

การสมัครรับทุนการศึกษา Chevening

จะเปิดรับสมัครทุนการศึกษา ในวันที่ 6 สิงหาคม – 6 พฤศจิกายน 2561 โดยจะต้องยื่นออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของ Chevening โดยตรงที่ www.chevening.org/apply/

แหล่งที่มาทุนการศึกษา

 


Chevening in Thailand

Applications for 2019/2020 Chevening Scholarships are open between 6 August and 6 November 2018.

Chevening is the UK Government’s global scholarship programme that offers future leaders the unique opportunity to study in the UK. These scholarships are awarded to outstanding professionals from your country and beyond to pursue a one-year master’s degree in any subject at any UK university.

Chevening provides fully-funded scholarships, leaving you free to focus on achieving your academic goals and enjoying the experience of a lifetime. You will live and study in the UK for a year, during which time you will develop professionally and academically, grow your network, experience UK culture, and build lasting positive relationships with the UK.

If you have ambition, leadership potential, and a strong academic background, we encourage you to apply to study in the UK, a classroom like no other.

Source of Scholarships