ธปท. รับสมัครทุนป.โท หรือ เอก ปี 2561

เพื่อเป็นอนุสรณ์ในโอกาส 100 ปีชาตกาลของ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อดิตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งสำเร็จการศึกษาจาก The London School of Economics and Political Science (LSE) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน Dr.Puey Ungphakorn Centenary Scholarship ระดับปริญญาโทขึ้นไป ณ The London School of Economics and Political Science (LSE) ณ ประเทศอังกฤษ ประจำปี 2561

สาขาวิชาในระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ที่ ธปท. กำหนด ดังนี้
ระดับปริญญาโท สาขาวิชา Econometrics and Mathematical Economics/Economics/Finance/Finance & Economics/Financial Mathematics /Finance & Private Equity/Risk & Finance/Quantitative Methods for Risk Management/Data Science

ระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Economics/Finance/Statistics or Methodology (with a focus on Data Science)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bot.or.th/