ทุนปริญญาโท 2018 IMSW Program ประเทศจีน

ทุนปริญญาโท จีน
ทุนปริญญาโท 2018 International Program of Master of Social Work in “Women’s Leadership and Social Development” ณ China Women’s University ตั้งอยู่ในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ซึ่งทุนดังกล่าวสนับสนุนโดยกระทรวงพาณิชย์ PRC

โดยมอบทุนให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการพัฒนา ระหว่างประเทศจีน และนักศึกษาที่ได้รับทุนจากประเทศต่างๆ

ทุนการศึกษา

– ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในงานวิจัย
– ค่าใช้จ่ายรายเดือน (ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ)
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

การรับสมัคร

29 มิถุนายน 2561

แหล่งที่มาทุนการศึกษา