ศาลยุติธรรมให้ทุนปริญญาโทต่างประเทศ

ทุนปริญญาโท ศาลยุติธรรม
ทุนปริญญาโท ศาลยุติธรรม

สำนักงานศาลยุติธรรม กำลังเปิดรับสมัครรับทุนเรียนต่อปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปี  2556

ทุนการศึกษาที่มอบให้มีจำนวน  3 ทุน ดังนี้  
– กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ เน้น อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และการฟอกเงิน
– กฎหมายวิธีพิจารณาความ เน้น พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
– สาขาวิชาการบริหารจัดการ เน้นการบริหารจัดการศาลยุติธรรม
ผู้ที่ได้รับทุนจะได้ศึกษาต่อทั้งในสหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี หรือแม้กระทั่งประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หรือประเทศอื่นๆ

คุณสมบัติ
–  ผู้สมัครต้องจบปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 และสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิต ในสาขาวิชากฎหมาย หรือ – จบปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา สำหรับสาขาบริหารจัดการ
– มีอายุไม่เกิน 35 ปี
– มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษดี โดยเบื้องต้นกำหนดไว้ที่ TOEFL 550 หรือ IELTS 6 คะแนนขึ้นไป
– เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เพียงพอที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศ
– มีคุณสมบัติทั่วไปที่จะเข้าเป็นข้าราชการ

เริ่มเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อไปได้โดยตรงที่สำนักงานศาลยุติธรรม
กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ  กองการต่างประเทศ
สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 12
ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทร.0-2541-2320,0-2541-2284-91 ต่อ 1280
http://www.iad.coj.go.th/news_view.php?id_news=703
หรือ http://www.iad.coj.go.th/userfiles/file/Master56_ordinary_Final.pdf

Add a Comment