รัฐบาลออสเตรเลียให้ทุน Endeavour Awards

รัฐบาลออสเตรเลียให้ทุน Endeavoru Awards
รัฐบาลออสเตรเลียให้ทุน Endeavoru Awards

ทุนการศึกษา Endeavour Awards เป็นทุนของรัฐบาลออสเตรเลียที่มีการแข่งขันสูงในระดับนานาชาติ โดยคัดเลือกจากความสามารถของผู้สมัครอย่างแท้จริงและสำหรับนักศึกษาที่มีสัญชาติไทย ทุนนี้จะเปิดรับสมัครในระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2555 โดยจะเปิดกว้างสำหรับทุกสาขาวิชา เป็นทุนให้เปล่าและให้เต็มจำนวน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ถือว่าเป็นทุนการศึกษาที่น่าสนใจและเปิดกว้างมากครับ เนื่องจากมีให้เลือกหลายประเภท และให้เต็มจำนวน

เปิดรับสมัครตั้งแต่(1 เม.ย – 30 มิ.ย 2555) เพื่อไปศึกษาต่อใน พ.ศ. 2556

ทุนการศึกษา Endeavour Awards มอบทุนการศึกษาทั้งหมด 4 ประเภท ซึ่งครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้
– ทุนระดับบัณฑิตศึกษา (Endeavour Postgraduate Awards) สำหรับปริญญาโทและปริญญาเอก
– ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Awards) สำหรับการวิจัยระยะสั้น ระหว่างศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกในประเทศของผู้สมัครและทุนวิจัยระดับสูงกว่าปริญญาเอก
– ทุนระดับอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (Endeavour Vocational Education and Training Awards) สำหรับประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและอนุปริญญา
– ทุนสำหรับศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร (Endeavour Executive Awards)

สำหรับข้อมูลเพิ่อเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาของรัฐบาลออสเตรเลีย รวมถึงวิธีการสมัคร
ได้ที่เว็บไซต์ทางการ :www.AustraliaAwards.gov.au

Add a Comment