มอ.ให้ทุนปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศทุนการศึกษาระดับปริญญาโท เปิดรับสมัครทุนการศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตรในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555
ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานสำคัญทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และมีความรู้เฉพาะด้านในแต่ละสาขาที่ทันสมัย ซึ่งจะได้นำความรู้ ความสามารถมาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพด้านต่างๆ ในะระดับบูรณากรได้อย่างเหมาะสม
หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 30 กันยายน 2555
  โอกาสดีๆ อย่างนี้ รีบสมัครด่วน กันเลยครับ
สนใจติดต่อ รศ.ดร. เบญจมาส เชียรศิลป์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพฯ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
โทร: 074-28-6374 Email: [email protected]

ที่มา http://www.psu.ac.th/th/node/4552

Add a Comment