ธ.CMIB ให้ทุนปริญญาโท-เอก

ทุน ธนาคาร cmib
ทุน ธนาคาร cmib

กลุ่มซีไอเอ็มบี มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวน “CIMB Regional Scholarship” แก่บุคคลที่มีความสามารถจากทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ต้องการศึกษาต่อในขั้นที่สูงกว่าในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยใดก็ได้ทั่วโลก ภายใต้สาขาใดสาขาหนึ่ง อันได้แก่  Genetics และ Nutrition

CIMB Regional Scholarship เป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าธรรมเนียมการศึกษา ทั้งค่าลงทะเบียน ค่าสอบ ค่าหนังสือ ตลอดจนครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนตัว ทั้งค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ผู้สนใจส่งใบสมัครออนไลน์ได้ที่ www.cimb.com ตั้งแต่วันนี้ ถึงภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2555 นี้

สาขาวิชาที่เปิดให้ทุน
1. Genetics : สาขาที่ได้รับการสนับสนุนให้ทำงานวิจัย
Genomics
Ecological Genetics/Conservation Genetics
Behavioural Genetics/Psychiatric Genetics
Genetic Engineering
Genetic Medicine/Clinical Genetics
2.Nutrition : สาขาที่ได้รับการสนับสนุนให้ทำงานวิจัย
Human Nutrition
Animal Nutrition
Plant Nutrition

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– บุคคลผู้ถือสัญชาติใดก็ได้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
– ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่ต้องการศึกษาต่อในขั้นที่สูงกว่า ในช่วงเวลาเดียวกับการขอสมัครเข้ารับทุน CIMB Regional Scholarship
– ศึกษาจบปริญญาตรี ด้วยเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 3.00/4.00 หรือเทียบเท่า (กรณีผู้สมัครจบปริญญาโท)
– หรือศึกษาจบปริญญาโท ด้วยจดหมายอ้างอิงที่ดีจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือเทียบเท่า (สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก)
– ไม่มีภาระผูกพันหรือได้รับทุนการศึกษาจากองค์กรหนึ่งองค์กรใด หรือสถาบันหนึ่งสถาบันใด ตลอดจนไม่ได้รับรางวัล หรือติดข้อผูกมัดสัญญาจากผู้ให้รางวัล

ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ไม่มีข้อผูกมัดที่ต้องกลับเข้าทำงานกับกลุ่มซีไอเอ็มบี ขอเพียงกลับมาทำงานในประเทศใดก็ได้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างน้อย 3 ปี หลังจบการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของทุนการศึกษา “CIMB Regional Scholarship” ของกลุ่มซีไอเอ็มบี ที่ประกาศจุดยืนในการก้าวเป็นธนาคารแห่งภูมิภาค พร้อมพันธะสัญญาในการสร้างทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเพิ่มพลังแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แหล่งที่มาของทุน : http://www.cimb.com/index.php?ch=g2_csr&pg=g2_csr_content&ac=1&tpt=cimb_group 

Add a Comment